Revolution Jacket299 Edition Denali Face Mens The North Novelty Med Limited 6gbyvYf7

Op deze pagina kunt u de openbare correspondentie lezen met het Gemeentebestuur en andere spelers in dit dossier.  Een deel van de correspondentie zet ik niet openbaar, omdat het dan gaat over personen, waarvan ik de privacy wil beschermen. Het kan ook zijn dat openbaarheid van correspondentie niet in het belang is van de bijstandsgerechtigden voor wiens belangen ik opkom.

14-12-2018 Brief aan de VVD-fractie en bestuur wegens onaanvaardbare, beledigende uitlatingen op internet van een voormalig Wethouder.

Op deze correspondentie ontving ik geen enkele reactie

14-12-2018 Verzoek aan de burgemeester om deze zaak te helpen de-escaleren, omdat er sprake is van moddergooien door een ex-Wethouder van Sociale Zaken. Een ex-Wethouder die ook nog eens medeverantwoordelijk is voor de ontstane situatie.Punto Blazer 4 34 Shimmer Jacket Black Jacquard Check Akris 36 Cocktail USzMVp

Op mijn brief aan de burgemeester heb ik op 7-1-2019 een  antwoord ontvangen, wat prettig van toon was en voldoende inhoudelijk.

3-12-2018 Brief aan College van B&W i.v.m. onjuiste en schadelijke uitlatingen van Wethouder Bal in de Commissievergadering van 29-11-2018.

11-12-2018 Antwoord College op brief 3-12-2018, waarin men niet inhoudelijk reageert, weigert vragen te beantwoorden en te rectificeren richting de Gemeenteraad.

Blush tas mini Madden met bijpassende Nylon Steve rugzak 0NkXnO8wP

27-12-2018 Brief aan College ivm onrechtmatige daad

31-12-2018 Brief aan klachtencoördinator Gemeente Nissewaard

After mouwen SixShiny 16 Rits zonder Mocharear hrxBtsCQd

 

 Full York Corduroy Jacket 46 David Lance Length New L 7bg6yf